до началото на събитието остават
2018/03/29 12:30:00

За събитието

BSP (Brands & Stores Performance) Bulgaria 2018

29-30.03.2018

Събитието има за цел ежегодно да представя специализирана информация за развитието на търговията на дребно в страната и съседните й региони ни да се разискват ключови въпроси, касаещи водещите сектори в търговията – бързо-оборотни продукти, „направи си сам“, фармацевтичен пазар, петролен пазар, банкиране и финансови услуги.

 

Вече широко разпространените и набрали популярност интернет инструменти и социални мрежи, блогове и други, показват изключително успешни практики и нетрадиционни рекламни подходи. Търговската среда в България се променя, и всички трябва да се адаптираме към новата реалност ако искаме да запазим или да спечелим нови пазарни позиции.

 

Вече трета година подред, екипът на Реекзе провежда годишно над 70 различни проекта на терен, свързани с пазарни проучвания и измервания на търговски обекти и марките в тях.

През 2017 общо бяха извършени 76 проекта, включващи:

 • 27000 контролинг визити (явен и таен одит),
 • покритие на над 13000 търговски обекта в България,
 • бяха интервюирани +9000 респонденти в различни градове, търговски мрежи и категории.

Една от нашите задачи успоредно с извършването на проектите, бе да следим и динамиката на търговските обекти и марките в тях по определени търговски, дистрибуционни и маркетингови критерии. По традиция, на база на събраните данни изготвяме годишен доклад, който бихме се радвали да споделим с Вас.

За кого е предназначено?

Мастъркласът е подходящ за специалисти и мениджъри в областта на продажбите и маркетинга от:

FMCG
DIY
SERVICES
HORECA
PHARMA
BANKING
FASTFOOD
MANUFACTURING
 • Висш мениджмънт – Управители на производствени, дистрибуторски и търговски фирми, Търговски Директори и Маркетинг Мениджъри
 • Средно мениджърско ниво – Мениджъри Продажби, Мениджъри Ключови клиенти, Продуктови мениджъри, Маркетинг Специалисти

 

Специалисти-експерти от областта на маркетинга и рекламата, представители на търговски вериги, производители и доставчици, логистични компании, агенции, дистрибуторски и Мърчандайзинг компании, експортни компании и много други – ще си дадат среща на това събитие.

Какво ще научите?

 • Всички актуални тенденции свързани с:
  • Управление на марките в търговските обекти
  • Действащите Мърчандайзинг стандарти
  • Използването на промоциите като инструмент
  • Промяната на базовите навици в потребителското поведение
 • Кои са симптомите /индикаторите по които може да бъде разпозната ефективната организация в един търговски обект?
 • Кои ключови области трябва да се развиват за да се сглоби ефективен търговски обект?
 • Кои са принципите на управление на ефективния мърчандайзинг?
 • Как да разпознавате силните от слабите Мърчандайзинг инструменти?
 • Как да разпознавате ефективните марки?
 • Кои са принципите на взаимодействия вътре между sell-ii <-> merchandising <-> sell-out ?
 • Какви стъпки трябва да се предприемат за да се превърне обектът във високо ефективен?
 • Кои са критичните области превръщащи търговския обект в неефективен?
 • Кои са реалните обстоятелства и пречки по пътя на изграждане на ефективни обекти?
 • Кои са допълнителните мениджърските действия, които трябва да предприемете за да бъдете успешен мениджър на високо ефективен търговски обект/обекти?

ДЕН 1

29.03.2018 | 13.00 – 18.00

Тенденции в развитието на продукти и услуги 2017

12:30 – 13:00 Регистрация

13:00 - 14:00 Сесия 1

Статус на развитие на маркитеТенденции – разпределение по сектори

 • Тенденции – териториално покритие
 • Тенденции – търговска сила
 • Тенденции – ценови класове
 • Тенденции – активни артикули
 • Тенденции – потребители и потребителски групи
 • Тенденции – ефективност на търговските обороти
 • Тенденции – активни търговски обекти
 • Тенденции – разширяване на асортимента
 • Тенденции – ТОП дистрибуционни канали

14:00 – 14:15 Почивка / кафе пауза

14:15 - 15:15 Сесия 2

Продуктова ефективност

 1. Тенденции – стокова наличност
 2. Тенденции – рентабилност
 3. Тенденции – дистрибуционни разходи
 4. Тенденции – промяна в асортимента
 5. Тенденции – промяна в разфасовките
 6. Тенденции – промяна на цени
 7. Тенденции – промени в промо активностите

15:15 – 15:30 Почивка / кафе пауза

15:30 - 16:30 Сесия 3

Управление на търговския и маркетинг процеси

 1. Топ фактори – слабо представяне
 2. Топ фактори – добро представяне
 3. Най-успешни рекламни инструменти
 4. Най-ефективни инструменти за управление на марки
 5. Топ метрики (KPIs) за измерване на дистрибуцията
 6. Топ метрики (KPIs) за измерване на търговски отдели
 7. Топ метрики (KPIs) за измерване на маркетинг действия
 8. Топ метрики (KPIs) за измерване на потребителка удовлетвореност
 9. Тенденции – провеждане на пазарни проучвания

16:30 – 16:45 Почивка / кафе пауза

16:45 - 17:45 Сесия 4

“New opportunities“ BONUS

 • Предоставяне на резултати с годишен доклад за нивото на професионални компетенции на служители от оперативни търговски нива – търговски представители, продавачи, консултанти, супервайзъри,
 • Представяне на новите индивидуални и фирмени Сертификационни програми за висш и среден мениджърски състав на престижния Европейски Институт по Финанси и Мениджмънт във Виена/Австрия – 1st Business Certificate

17:45 – 18:00  Q&A

ДЕН 2

30.03.2018 | 09.00 – 14.00 часа

Тенденции в ефективността на търговски обекти 2017

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 - 10:00 Сесия 1

Организация на търговското пространство

 1. Организация на стоково пространство
 2. Организация на търговските екипи на обектите
 3. Организация на пространства за промоции
 4. Ефективност на управлението на асортимента
 5. Ефективност на управлението на промоциите
 6. Мърчандайзинг в търговските обекти
 7. Управление на рентабилността на търговските обекти
 8. Управление на визията (layout standards)
 9. Успешни инструменти за sell-out
 10. Успешни инструменти за управление на препоръките
 11. Успешни трейд-маркетингови инструменти
 12. Използвани метрики за представянето на промоции
 13. Използвани метрики за потребителска удовлетвореност

10:00 – 10:15 Почивка / кафе пауза

10:15 - 11:15 Сесия 2

Мърчандайзинг инструментариум

 1. Тенденции – собствени МРД отдели
 2. Тенденции – численост на МРД отделите
 3. Тенденции – обслужвани активни артикули
 4. Тенденции – обслужвани търговски обекти
 5. Тенденции – разходи за МРД отдели
 6. Тенденции – разходи за МРД операции
 7. Тенденции – Layout стандарти
 8. Тенденции – обслужвани промоции
 9. Тенденции – промени в промо активностите

11:15 – 11:30 Почивка / кафе пауза

11:30 - 12:30 Сесия 3

Топ фактори за силно и слабо представяне

 1. Топ фактори – слабо представяне
 2. Топ фактори – добро представяне
 3. Най-ефективните МРД инструменти
 4. Най-ефективните топ 7 МРД POSM
 5. Топ метрики (KPIs) за измерване на представянето на обектите
 6. Топ метрики (KPIs) за измерване ефективността на МРД действията
 7. Топ метрики (KPIs) за измерване на промоционалните действия
 8. Тенденции – провеждане на МРД проучвания
 9. Тенденции – провеждане на МРД контролинг
 10. Тенденции – обучения на МРД екипите

12:30 – 12:45 Почивка / кафе пауза

12:45 - 13:45 Сесия 4

„NEW ENTRIES“ BONUS

  • Представяне на новия сертифициран треньорски екип на Реекзе ООД
  • кратко представяне на нов start-up продукти
  • кратко представяне на нов start-up услуги

13:45 – 14:00  Q&A

Цени

Ден 1 и 2

(29-30.03.2017)
 • Билет за дветe части от събитието
 • Предоставяне на електронен доклад от фирмените анализи
 • 4 кафе-паузи
 • Леки закуски и кетъринг
 • Безплатен паркинг
 • Интернет достъп
 • Пакет от тренинг и репортинг материали

332.50 лв.

last minute tickets

399 лв.

Ден 1

(29.03.2017)
 • Билет за първа част от събитието
 • Предоставяне на електронен доклад от фирмените анализи
 • 2 кафе-паузи
 • Леки закуски и кетъринг
 • Безплатен паркинг
 • Интернет достъп
 • Пакет от тренинг и репортинг материали

257.50 лв.

last minute tickets

309 лв.

Ден 2

(30.03.2017)
 • Билет за втора част от събитието
 • Предоставяне на електронен доклад от фирмените анализи
 • 2 кафе-паузи
 • Леки закуски и кетъринг
 • Безплатен паркинг
 • Интернет достъп
 • Пакет от тренинг и репортинг материали

257.50 лв.

last minute tickets

309 лв.

*Всички цени са без ДДС

Регистрация

Мнения

Обучението беше много полезно, мотивиращо и различно като представяне. Лично на мен ми хареса как успявате през цялото време да задържите вниманието на участниците. Имаше много примери с реални клиенти или ситуации, които много помагат да се възприема по-бързо и лесно цялата информация.

Петър Петров

Field Sales Manager | HENKEL Beauty Care

… Георги Тодоров ще ви помогне и подкрепи да преодолеете ограниченията на собствената си парадигма, да обогатите и структурирате познанията си, да откриете и разгърнете богатството на собствения си потенциал, за да дефинирате и постигнете целите си, за да превърне лидерът в коуч.

Елка Димова

Abteilungsleiter Produktionssteuerung | Liebherr

… най-важните качества, които Георги и екипът му притежават са: изключителен професионализъм, точност, коректност, чувство за отговорност, компетентност на много високо ниво. Работили сме съвместно в областта на обученията и опита, който Георги предаде на Търговския екип на нашия дистрибутор в България е безценен.

Светослав Узунов

Sales Director | Rubella Beauty AD

Обучението с Георги Тодоров беше необходимо и изключително полезно мероприятие! Представената информация бе в отличен синхрон с подготвената програма и теми. Получи се събитие с динамичен обмен на мнения и бяха споделени добри практики между участниците.

Кирил Киров

Управител, „СУДАЛ“ ЕООД

Бих искала да изразя своето удовлетворение от предоставената информация по време на обучението с Георги Тодоров. Данните бяха много ценни, актуални, представени стегнато и разбираемо, практически насочени и приложими.

Пролетина Христова

Маркетинг Мениджър, GS Строймаркет

С какво сме различни?

В тази връзка имаме удоволствието Да Ви представим единствения по рода си в България аналитичен продукт, съдържащ най-актуалните тенденции към края на 2017 година, с основен фокус – динамиката на търговските процеси в търговските обекти от различните сектори.

Основната ни цел е да Ви предоставим нова и актуална информация, добри практики, инструменти и механизми за оптимизиране на ефективността на марките или търговските обекти.

На това събитие ще синтезираме изводи за успешните и неефективните практики в управлението на марките и на Мърчандайзинг процесите.

На базата на всичко това, ще се опитаме да очертаем и тенденциите за 2018 година.

0
Години опит
0
+
фирми клиенти
0
+
души обучени на година

МОДЕРАТОРИ

gtodorov

Георги Тодоров

CEO, Coach, Motivational speaker

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Това, което прави обученията на Георги незаменими е богатият му професионален опит. С опит над 24 години, Георги е работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност.

В момента Георги е търговски ментор на голям кръг професиоаналисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в сферата на бързо-оборотните стоки. Георги е управител на фирма “Реекзе” ООД, която предлага професионалните търговски обучения.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в сектора на бързо-оборотните стоки.

Борислав Стоянов

Coach, Motivational speaker

Борислав Стоянов е част от треньорския екип на ReExe, неговата специализация е в търговските и пазарни анализи, като управлява това направление в ReExe. Това, което прави  уменията му незаменими и непрекъснато развиващи се, е придобития практически опит от съвместната работа с клиентите на ReExe.

С опит вече над 11 години като търговски консултант, Боби е работил като ръководител на консултантски проекти на редица български компании за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на бонусни схеми и търговска политика, анализ дистрибуторската мрежа, изграждане търговски KPI метрики за измерване на ефективността на търговските процеси, системи за отчетност и репортинг на търговската структура.

От 2015 година активно участва в търговските обучения на компанията, като поема голяма част от обученията на терен с търговски представители от редица български компании.

Борислав Стоянов е автор на редица модели за търговски анализи, които успешно интегрира в търговското управление на клиентите на ReExe.

bstoyanov

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ НА REEXE

Местоположение

Best Western Premier

Мастъркласът ще се проведе в Hotel BEST WESTERN PREMIER SOFIA AIR PORT

Локация: Бул. Брюксел 11, 1592 София – България
Период на провеждане: 29 – 30 март 2018 (четвъртък – петък)
Зала: „Тегел“ / Конферентен център

Контакт с ReExe

За контакти с екипа на ReExe:
0885 756 286 / 0888 400 425 / office@reexe.com

гр. София
кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе 66
Бизнес сграда „345“, етаж 5